ชื่อ - นามสกุล :นายประจักษ์ ทองแจ่ม
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :