ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :