[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 17/พ.ย./2560       โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561 15/พ.ย./2560       เอกสาร รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2560 30/ต.ค./2560       รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเดือนตุลาคม 2560 27/ต.ค./2560       รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2560 19/ต.ค./2560
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบสารสนเทศ
ระบบรายงาน Online
ระบบบริการ
ระบบรายงานออนไลน์2
แบบสอบถามออนไลน์
โปรแกรมงาน

แบบคำนวน ปร 4 5 6
ปรับปรุงล่าสุด

Facebook

  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เจ้าของผลงาน : นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 343    จำนวนการดาวน์โหลด : 212 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีแนวคิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดมีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลการรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ในระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. (E-Mes) 1/ต.ค./2560
      พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน 1/ต.ค./2560
      สรุปผลการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษรประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประจำปี 2558 1/ต.ค./2560
      รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 1/ต.ค./2560
      รายงานผลการดำเนินงานโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1/ต.ค./2560