[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ประกาศ ประกวดราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 15/ก.พ./2561       ประกาศ ประกวดราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.พ./2561       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 6/ก.พ./2561       ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 30/ม.ค./2561       รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเดือนมกราคม 2561 29/ม.ค./2561
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 73 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบสารสนเทศ
ระบบรายงาน Online
ระบบบริการ
ระบบรายงานออนไลน์2
แบบสอบถามออนไลน์
โปรแกรมงาน

แบบคำนวน ปร 4 5 6
ปรับปรุงล่าสุด

Facebook

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
Click ดูประวัติ
นายประวิตร วิริยม
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒
Click ดูประวัติ
นางสาวประไพ โสแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นางอังคณา ตั้งปัญญาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางจินตนา อัตถโกศล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
มอญรา สังข์สีห์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนพร ชุ่มมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิญญา ไพรวัลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชชาพร อินกองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร