[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการปรชุมวิชาการระดับชาติ \"คณะครุศาสตร์ 2562/NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ\" 10/เม.ย./2562       แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 4/เม.ย./2562       Link รับชมย้อนหลังการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 4/เม.ย./2562       ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ 28/มี.ค./2562       ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ EOL Online System 28/มี.ค./2562
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
ระบบรายงาน Online
ระบบบริการ
ประกาศ สพป.พิจิตร เขต 2

ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

สารสนเทศทางการศึกษา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 75 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Facebook

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มนโยบาย�ละ�ผน
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2
Click ดูประวัติ
นายเชาว์ มัชฌิมา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นางศศินันท์ ศรีคำภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพัชรินทร์ เครือปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวปราณี อินตะมะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวออมดาว แดงทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกิตติกุล หยำ่วิไล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13 : กลุ่มกฎหมายและคดี