[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 16/ส.ค./2562       ขยายเวลารับสมัครครูและบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 5/ส.ค./2562       ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 19/ก.ค./2562       ประาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เรื่อง \"บทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา\" 19/ก.ค./2562       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 18/ก.ค./2562
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
e-Service
ระบบบริการ
ประกาศ สพป.พิจิตร เขต 2

ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

สารสนเทศทางการศึกษา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 75 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แผนที่ สพป.พิจิตร เขต 2
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

    >>การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)และการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  >>หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

  >>การวางสรรหาและวางแผนอัตรากำลัง

  >>การพัฒนาบุคลากร//การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

>> หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

>> หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

>> การเลื่อนเงินเดือน/มาตรการระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

>> หลักเกณฑ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
Click ดูประวัติ
นายบานเย็น มูลเที่ยง
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒
Click ดูประวัติ
นายสกุล หุ่นวัน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสิริเพ็ญ แพงศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายประเทือง เข็มเพชร
ศึกษานิเทสก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายทศพล พูลพุฒ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายทวี หาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายกฤษณ์ จันทมาส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต. หญิง เสาวลักษณ์ สินสมุทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายยงยุทธ สินสวาท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มศึกษานิเทศฯ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มกฎหมายและคดี