[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 16/ส.ค./2562       ขยายเวลารับสมัครครูและบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 5/ส.ค./2562       ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 19/ก.ค./2562       ประาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เรื่อง \"บทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา\" 19/ก.ค./2562       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 18/ก.ค./2562
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
e-Service
ระบบบริการ
ประกาศ สพป.พิจิตร เขต 2

ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

สารสนเทศทางการศึกษา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 75 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แผนที่ สพป.พิจิตร เขต 2
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

    >>การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)และการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  >>หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

  >>การวางสรรหาและวางแผนอัตรากำลัง

  >>การพัฒนาบุคลากร//การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

>> หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

>> หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

>> การเลื่อนเงินเดือน/มาตรการระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

>> หลักเกณฑ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2
Click ดูประวัติ
นางปองรัตน์ มณีสุขสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ แย้มครวญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจรูญ แย้มครวญ
นักจัดการงานทั่วไปอาวุโส
Click ดูประวัติ
นางนงลักษณ์ ผลดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางต้องบุญ โพธิ์พนา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาววรพรรณ วิบูลย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศรีประภา ฉิมพลีศิริ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายโสภณ คงดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายอำนวย บัวทอง
ช่างคุรุภัณฑ์ชั้น 3
Click ดูประวัติ
นายสิทธิรักษ์ แก้วทองคำ
ช่างคุรุภัณฑ์ชั้น 3
Click ดูประวัติ
นายเริงศักดิ์ ชูกำลัง
พนักงานขับรถ
Click ดูประวัติ
นายมานพ ชาวหน้าไม้
ช่างไฟฟ้า ช 2
นายชำนาญ อิ่มใจ
ช่างสี ช 4
Click ดูประวัติ
นายละมูล พาสุไกร
เจ้าหน้ารักษาควงามปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นางศิริรัตน์ ใบชา
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นายภาสกร ชัยมาศ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นางมาลัย กรุดมหาราช
แม่บ้าน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มกฎหมายและคดี